Studenten

Nieuwsberichten

Dekkingsgraad

22 januari 2019
De beleidsdekkingsgraad van december is bekend en bedraagt 119,1%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enquête maatschappelijk verantwoord beleggen en risicobereidheid

Help ons uw pensioenfonds verbeteren!

Pensioenfonds Owase is een zelfstandig pensioenfonds. We vinden het belangrijk om te weten wat de mening is van onze deelnemers ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen en risicobereidheid. Zoals u ook in onze pensioenkrant kon lezen is Owase hiermee bezig. Nu willen wij graag weten hoe u denkt over maatschappelijk verantwoord beleggen en wat uw bereidheid is om risico's te nemen bij beleggen. Daarom houden wij een enquête onder onze deelnemers.

We hopen dat u uw bijdrage wilt leveren door het invullen van onze enquête. Uw mening telt! De uitkomsten zijn belangrijk voor het ontwikkelen van beleid en activiteiten. Het invullen kost slechts enkele minuten van uw tijd. U doet ons er een groot plezier mee. Het gaan tenslotte om uw pensioen.

U kunt de enquête invullen door op onderstaande link te klikken:
https://mensinkmedia.datacoll.net/hyoosnjqyc?l=nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dekkingsgraad

13 december 2018
De beleidsdekkingsgraad van november is bekend en bedraagt 119,7%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier staan pensioenfondsen voor:

Een goed pensioen regel je samen

De Nederlandse pensioenfondsen zijn van de werknemers, gepensioneerden en werkgevers. Deze partijen zijn samen de baas bij pensioenfondsen. Pensioenfondsen zijn niet van de overheid en hebben geen aandeelhouders die eraan willen verdienen. 
Wij geloven dat je je pensioen het beste samen regelt. Door samen kosten en risico’s te delen, is uiteindelijk iedereen het beste af. Zo werken we al meer dan 60 jaar. En met resultaat. Want iedereen die in Nederland pensioen heeft opgebouwd, krijgt dat ook. Daar doen we het voor.

In samenwerking met de Pensioenfederatie hebben de Nederlandse pensioenfondsen een document opgesteld waarin wordt uitgelegd waar pensioenfondsen voor staan. Ook Pensioenfonds OWASE sluit zich aan bij dit document. Benieuwd waar Pensioenfonds OWASE voor staat? Je leest het hier.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dekkingsgraad

21 november 2018
De beleidsdekkingsgraad van oktober is bekend en bedraagt 119,8%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dekkingsgraad

11 oktober 2018 De beleidsdekkingsgraad van september is bekend en bedraagt 119,9%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pensioenkrant online!

17 september 2018
De nieuwe pensioenkrant staat online! In onze pensioenkrant besteden wij onder andere aandacht aan onze financiële situatie, ons beleggingsbeleid en de mogelijkheid om (gedeeltelijk) vervroegd met pensioen te gaan. U kunt de volledige pensioenkrant hier lezen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dekkingsgraad

17 september 2018
De beleidsdekkingsgraad van augustus is bekend en bedraagt 119,6%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dekkingsgraad

21 augustus 2018
De beleidsdekkingsgraad van juli is bekend en bedraagt 119,3%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dekkingsgraad

27 juli 2018
De beleidsdekkingsgraad van juni is bekend en bedraagt 119,1%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uniform pensioenoverzicht 2018 verzonden

27 juli 2018
Het Uniform Pensioenoverzicht 2018 is verzonden. Dit pensioenoverzicht geeft inzicht in uw pensioen en in de pensioenrechten van uw eventuele partner of gezin als u overlijdt. Tevens leest u meer informatie over de toeslagverlening (indexatie).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag 2017

21 juni 2018
Het jaarverslag 2017 staat online! U kunt het jaarverslag hier lezen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dekkingsgraad

21 juni 2018
De beleidsdekkingsgraad van mei is bekend en bedraagt 118,9%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij passen goed op uw persoonsgegevens

25 mei 2018
Op 25 mei 2018 gaat de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Dit is een vernieuwde privacywet van de Europese Unie. De bestaande wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden en het (online) dataverkeer enorm zijn toegenomen. Doel van deze vernieuwde wet is het optimaal waarborgen van de privacy van persoonsgegevens. Dus ook die van u!

De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die werken met persoonsgegevensbestanden. Dit geldt dus ook voor ons pensioenfonds, onze administrateur Dion Pensioen Services en andere partijen waar ons pensioenfonds of Dion Pensioen Services werk aan heeft uitbesteed.

Wij kunnen ons werk niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens. Hoe moeten wij anders uw opgebouwde pensioen administreren of uw pensioen uitkeren? Wij verzamelen echter uitsluitend die persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben.

Wij hebben het altijd al belangrijk gevonden om op een zorgvuldige en veilige manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Het beschermen van uw persoonsgegevens heeft voortdurend onze aandacht. Vanaf 25 mei 2018 moeten wij nu ook kunnen aantonen dat wij netjes omgaan met uw persoonsgegevens. Dat is onze verantwoordingsplicht. Wij zijn dan niet alleen aanspreekbaar op het correct omgaan met privacygegevens, maar wij moeten hier ook bewijs van kunnen overleggen.

Meer details? Lees de privacyverklaring op onze website! Hierin staan ook de contactgegevens van Dion Pensioen Services en de Functionaris Gegevensbescherming mocht u vragen hebben over de privacy van uw persoonsgegevens.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dekkingsgraad

15 mei 2018
De beleidsdekkingsgraad van april is bekend en bedraagt 118,7%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pensioenkrant online!

1 mei 2018
De nieuwe pensioenkrant staat online! In onze nieuwe pensioenkrant leest u onder andere informatie over onze financiële situatie, het indexatiebeleid en algemene ontwikkelingen op pensioengebied. Daarnaast gaat OWASE op korte termijn een digitaliseringsslag maken.
Lees hier wat dat voor u gaat betekenen!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dekkingsgraad

16 april 2018
De beleidsdekkingsgraad van maart is bekend en bedraagt 118,4%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over indexatie, pensioenpremie en pensioenopbouw

26 maart 2018
Het bestuur van het pensioenfonds bekijkt elk jaar of de financiële situatie voldoende is om de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen te indexeren (verhogen). De financiële situatie van het pensioenfonds is helaas niet goed genoeg om volledig te kunnen indexeren, maar het bestuur is blij dat er wel een gedeeltelijke indexatie kan worden toegekend.

Naast het besluit tot gedeeltelijke indexatie heeft het bestuur de pensioenpremies voor de periode 2018-2020 vastgesteld. De premie voor het tijdelijk nabestaandenpensioen bedraagt € 17,50 (was € 15,00). De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft 0,3% van het salaris tot het maximumsalaris dat geldt voor de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De premie van het salaris boven het maximum WIA-salaris wijzigt van 1,5% naar 1,7%: deze premie komt eveneens voor rekening van jou als werknemer. 
Voor het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen samen is de premie 31% van de pensioengrondslag. Als werknemer betaal jij hiervan 7,5% en je werkgever 24%. Bij deze premie hoort een jaarlijkse pensioenopbouw van 1,7% van de pensioengrondslag.

In de afgelopen jaren hebben wij als pensioenfonds te maken gehad met veel nieuwe wetgeving en zwaardere eisen aan het bestuur. Daardoor is het besturen van een eigen pensioenfonds veel ingewikkelder geworden.
Het pensioenfondsbestuur is daarom een onderzoek gestart om te bezien of én hoe wij als pensioenfonds ook in de toekomst aan alle eisen kunnen blijven voldoen. Daarbij worden alle mogelijke opties zorgvuldig bekeken.
De uitkomsten van dit onderzoek zullen aan de werkgevers en vakbonden worden voorgelegd. Zij zijn er voor verantwoordelijk dat de pensioenregeling op de beste manier wordt uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat de belangen van de deelnemers (zowel actieven als gepensioneerden en slapers) voorop zullen staan.

In onze brief van maart 2018 leest u meer informatie over bovenstaande onderwerpen.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dekkingsgraad

19 maart 2018
De beleidsdekkingsgraad van februari is bekend en bedraagt 118,1%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dekkingsgraad

20 februari 2018
De beleidsdekkingsgraad van januari is bekend en bedraagt 117,4%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag 2016

12 juli 2017
Het jaarverslag 2016 staat online! U kunt het jaarverslag hier lezen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen indexatie per 1 januari 2017

15 februari 2017
Het bestuur van het pensioenfonds bekijkt elk jaar of de financiële situatie het toelaat om de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen te indexeren. Indexatie is het verhogen van uw pensioen omdat uw geld elk jaar iets minder waard wordt door de inflatie.

Hierbij willen wij u laten weten dat het pensioenfondsbestuur heeft besloten om per 1 januari 2017 geen indexatie toe te kennen. Onze financiële situatie is niet voldoende om de pensioenen te kunnen indexeren. Dit besluit geldt zowel voor de actieve deelnemers als de ex-deelnemers en pensioengerechtigden.

De volledige indexatiebepalingen vindt u in het OWASE CDC-pensioenreglement

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wijziging netto pensioen per 1 januari 2017!

23 januari 2017
Ontvangt u een pensioenuitkering? Dan wordt uw netto pensioen per 1 januari 2017 mogelijk aangepast!

De overheid heeft besloten om per 1 januari 2017 de volgende tarieven te wijzigen:

  • De bijdrage aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) is verlaagd van 5,5% naar 5,4%
  • Het belastingtarief van de 2e belastingschijf gaat omhoog met 0,4% naar 22,9%. Ook het tarief van de 3e belastingschijf gaat omhoog met 0,4% naar 40,8%. Voor u gelden deze belastingschijven als u een AOW-pensioen ontvangt en in het jaar 2017 totaal een inkomen hebt tussen € 19.983 en € 67.073. Hebt u minder inkomen? Dan verandert er voor u niets. Hebt u een hoger inkomen? Dan verandert er niets voor het deel van uw inkomen boven de € 67.073.

Ons fonds keert uw pensioen netto uit. Dat betekent dat wij op uw bruto pensioen loonheffing (belasting en premie volksverzekeringen) én de bijdrage Zvw moeten inhouden. Het hangt af van uw persoonlijke situatie welk effect de aanpassingen hebben op uw pensioen. Door de lagere bijdrage Zvw gaat uw netto pensioen omhoog, door het hogere belastingtarief betaalt u meer belasting en gaat uw netto pensioen omlaag.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De AOW-leeftijd gaat in 2022 verder omhoog naar 67 jaar en 3 maanden

15 november 2016
Begin deze week werd bekend dat de AOW leeftijd vanaf 2022 zal worden verhoogd naar 67 en 3 maanden. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma een paar dagen geleden bekendgemaakt. Het geldt voor iedereen die na 1954 is geboren. De aanleiding is dat we steeds langer leven, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau van de Statistieken.

Al vanaf 2012 gaat de AOW leeftijd stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2021. Toen heeft de overheid bepaald dat ze de AOW leeftijd verder gaan verhogen als blijkt dat de levensverwachting weer is gestegen. Hoe ouder we worden, hoe langer we moeten werken. De vuistregel is dat ouderen gemiddeld achttien jaar AOW ontvangen. Als deze stijging de komende jaren in hetzelfde tempo verder gaat, dan zal de AOW leeftijd verder worden verhoogd naar 68 jaar in 2025.

Als gevolg van het verhogen van de AOW-leeftijd wordt ook de pensioenrichtleeftijd in pensioenregelingen bij pensioenfondsen en verzekeraars verhoogd. Deze gaat niet in stapjes omhoog maar in hele jaren. Per 1 januari 2018 wordt deze verhoogd naar 68 jaar. Hierdoor zullen in 2017 alle pensioenregelingen moeten worden aangepast.

Eerder met pensioen gaan dan de AOW leeftijd blijft uiteraard mogelijk. U kunt uw pensioen namelijk eerder laten ingaan of met deeltijdpensioen gaan. Ook kunt u zelf sparen voor een aanvullend inkomen tot uw AOW leeftijd.

Wilt u meer weten over de verhoging van de AOW leeftijd of heeft u nog andere vragen, bijvoorbeeld over eerder met pensioen gaan? Neem dan contact op met het pensioenbureau via 0523-208268 of info@owase.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze nieuwe website online!

20 september 2016
De nieuwe website van Stichting Pensioenfonds OWASE is online! Zoals in onze pensioenkrant al is aangekondigd hebben wij een nieuwe website. Gebruiksvriendelijker, toegankelijker en actueler. Hiermee gaat de website een centrale rol spelen in onze communicatie. Later dit jaar breiden we de website uit met een 'MijnOmgeving'. De 'MijnOmgeving' geeft u inzicht in de hoogte van het pensioen bij pensioneren, maar ook bij eerder of later stoppen met werken, deeltijdpensioen of bij overlijden. Erg nuttig! Zo krijgt u meer zicht in de planning van uw pensioen.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------